Luật chơi và cách đánh chắn

Không chỉ với người mới chơi mà ngay cả những game thủ có kinh nghiệm cũng đều thấy chắn là một game bài khó nhằn.

Cách chơi chắn vạn văn chơi chắn online đổi thưởng mới nhất 2019 ...

Cách đánh chắn

Số lượng người chơi đánh bài chắn thường là 4 người (trong trường hợp thiếu người có thể chơi với 2 hoặc 3 người).

Bắt đầu ván bài, mỗi người chơi được chia 19 lá, ngoài trừ người đi đầu được chia 20 lá. Người chơi đầu tiên đánh đi 1 lá bài rác vào tụ bài phía bên phải mình (gọi là cửa chì). Người chơi tiếp theo có thể ăn lá bài đó hoặc bốc bài từ tụ bài chính, sau đó đánh đi 1 lá bài rác vào cửa chì của mình.

Ván bài tiếp tục diễn ra theo thứ tự từng người chơi cho đến khi có người chiếu hay có người tròn bài và Ù. Để ăn một lá bài, người chơi cần hạ xuống một lá bài để tạo với lá bài mình muốn ăn thành chắn hoặc cạ. Người thắng cuộc là người có bài ù và không vi phạm luật, sau khi ù người chơi phải xướng các cước có trên bài để tính điểm. Điểm sẽ được tính trên cơ sở những cước người chơi xướng chứ không theo cước trên bài.

Luật ăn bài và đánh rác

Việc ăn bài và đánh bài đi là để giảm đi những lá bài rác không nằm trong chắn hay cạ. Việc ăn bài và đánh rác cần phải tuân thủ theo những điều luật như sau:

  • Luôn ưu tiên ăn chắn: Khi ăn 1 lá bài và trên tay bạn có lá bài đó, phải ăn lá bài vào chắn.
  • Không đánh chắn: Không được đánh đi cả 2 lá bài của 1 chắn.
  • Luật bỏ ăn chắn: Nếu bạn ăn hoặc không ăn một lá bài nào đó, sau đều không được đánh lá bài đó ra làm bài rác. Còn đã đánh lá bài nào ra sau không được ăn lá bài đó lại.
  • Ăn chọn cạ: Nếu trên tay đang có cạ trong một hàng nào đó, không được ăn cạ trong cùng hàng.
  • Ăn và đánh cạ: Nếu đã ăn cạ, bạn không thể đánh 2 lá bài của cạ thành bài rác. Trường hợp đánh đi cả 2 cây của một cạ, bạn sẽ không được ăn cạ nữa mà chỉ được ăn chắn.
  • Cấm ăn cạ chuyển chờ: Khi bạn còn 1 cây rác thì không được ăn cạ, chỉ được ăn chắn.